Zorgpad HBA

Zorgpad HBA (houdings- en bewegingsapparaat) wordt aangeboden door Extended Scope Diagnose Advies Centrum (ESDAC).

Wat is Extended Scope?

Letterlijk betekent extended scope ‘verlengde reikwijdte’. Extended scope specialisten zijn gespecialiseerde fysiotherapeuten met een Mastertitel (MSc) en een aanvullende opleiding in diagnostiek van het houdings- en bewegingsapparaat. Onderzoek heeft aangetoond dat extended scope specialisten bijdragen aan een betere en doelmatigere diagnostiek van patiënten met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en positief bijdragen aan de kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid. Kortom extended scope specialisten ‘kijken verder dan hun neus lang is’ t.a.v. houdings- en bewegingsapparaat klachten.

Wat is ESDAC?

Ten behoeve van de optimalisatie van de zorgverlening van aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat in Veendam en Wildervank e.o., heeft Fysio Topzorg een zorgpad houdings- en bewegingsapparaat (HBA) ontwikkeld en ESDAC opgericht. Het houdings- en bewegingsapparaat wordt gevormd door spieren, pezen, banden, kapsels, botten, gewrichten en zenuwen.

Het basisprincipe van ESDAC en het zorgpad HBA is dat klachten van het houdings- en bewegingsapparaat waarvan de huisarts van mening is dat deze lijken te passen bij een verwijzing naar een medisch specialist in de 2e lijn (ziekenhuizen), in beginsel op verwijzing van de huisarts worden beoordeeld door een extended scope specialist in de 1e lijn voor diagnostiek en/of advies. Alleen als er zeer duidelijke symptomen zijn die op een lijst voorkomen die in gezamenlijkheid met huisartsen is opgesteld, kan de huisarts rechtstreeks naar (een medisch specialist in) de 2e lijn verwijzen. De extended scope specialist stelt een diagnose, geeft adviezen en beoordeelt of u in de 1e of 2e lijn verder onderzocht/behandeld moet worden. Er zijn binnen het zorgpad HBA snelle en gestructureerde lijnen tussen extended scope specialisten, huisartsen, orthopeden, fysiotherapeuten, beeldvormend/laboratorium onderzoek en andere medisch specialisten.

Waarom ESDAC?

De voordelen van ESDAC en het zorgpad HBA zijn; verzekerd via de basisverzekering, geen eigen risico, dicht bij huis, geen wachtlijsten, gerichtere verwijzingen naar de juiste behandelaren in de 1e en/of 2e lijn, kortere algehele doorlooptijd, snellere oplossing van de hulpvraag, aanzienlijke vermindering van de totale zorgkosten en indien van toepassing een verkorting van de duur van het ziekteverzuim.

Hoe kom ik bij een Extended Scope Specialist van ESDAC?

Als uw klachten binnen het zorgpad HBA passen, dan verwijst uw huisarts u via Zorgdomein naar ESDAC.

Waar is ESDAC?

ESDAC is gevestigd in het Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras en Gezondheidscentrum Wildervank als onderdeel van Fysio Topzorg.

Hoe maak ik een afspraak bij ESDAC?

Er wordt door ESDAC telefonisch of via mail contact met u opgenomen. Rechtstreeks via de balie van Fysio Topzorg in het Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras kan natuurlijk ook.

Wat kan ik verwachten van een Extended Scope Specialist van ESDAC?

Een extended scope specialist stelt voor klachten van het houdings- en bewegingsapparaat een diagnose, geeft adviezen en verwijst (indien nodig) in samenwerking met huisartsen of rechtstreeks naar medisch specialisten, (gespecialiseerde) fysiotherapeuten en beeldvormend- en/of bloed- en/of urineonderzoek. Via huisartsen zijn er ook korte lijnen met andere instanties in het sociale en medische domein.

Voor wie is ESDAC?

Voor alle patiënten die ingeschreven staan bij een huisarts in Veendam of Wildervank.

Wie werken er bij ESDAC?

Bert Hartstra MSc

Jorinde van der Laan MSc

Saskia Kuindersma MSc

Hoe wordt het zorgpad HBA van ESDAC vergoed?

Het zorgpad HBA wordt vergoed door alle zorgverzekeraars, maakt deel uit van de basisverzekering, geldt voor alle patiënten van de huisartsen in Veendam/Wildervank en er is geen eigen risico aan verbonden in tegenstelling tot diagnostiek in de 2e lijn.

Op 1 september 2020 wordt het HBA-zorgprogramma in Veendam/Wildervank gestart.